Rat snake

Rat snake  นั้นเป็นงูเลี้ยงสายพันธุ์หนึ่งที่มีการนิยมเลี้ยงในประเทศไทยและยังเป็นงูที่มีลักษณะเอกลักษณ์ที่สวยงามอย่างสีสันของพวกมัน และในวันนี้เราจะพากันไปรู้จักกับงูสายพันธุ์นี้กัน ถ้าหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับ

งูสายพันธุ์นี้ไม่มีพิษ งูสายพันธุ์นี้มักจะล่าและฆ่าหนูโดยการกัดด้วยฟันและทำให้หายใจไม่ออกโดยการรัดร่างกายของมันเองงูทุกชนิดเป็นสัตว์ชนิดอื่นซึ่งหมายความว่าพวกมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเพื่อรักษาสภาวะสมดุล

แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันจะเร็วเกินไปสำหรับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิดที่จะปรับตัวหรือวิวัฒนาการได้

การศึกษาชี้ให้เห็นว่าสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นอาจเป็นประโยชน์ต่องูสายพันธุ์นี้ภาวะโลกร้อนยังก่อให้เกิดภัยคุกคามต่องูสายพันธุ์นี้ในเขตอบอุ่นน้อยกว่าในเขตร้อนเนื่องจากงูหนูในเขตหนาวสามารถทนต่ออุณหภูมิที่กว้างกว่าได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะเพิ่มอุณหภูมิทั้งกลางวันและกลางคืน สิ่งนี้จะทำให้สภาพแวดล้อมในเวลากลางคืนเหมาะสำหรับงูสายพันธุ์นี้ในการล่าสัตว์มากขึ้นซึ่งจะทำให้พวกมันออกหากินในเวลากลางคืนมากขึ้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Rat snake
มีลายที่เป็นเอกลักษณ์

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Rat snake นั้นเป็นชื่อของงูสายพันธุ์หนึ่งที่พวกมันนั้นมีลักษณะและสีของมันที่โดดเด่น

การเพิ่มกิจกรรมในเวลากลางคืนทำให้งูสายพันธุ์นี้สามารถจับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าเช่นนกได้เนื่องจากนกตัวเมียมักจะฟักไข่ในรังในเวลากลางคืนและมีความสามารถในการตรวจจับงูสายพันธุ์นี้ลดลงเนื่องจากสภาพการมองเห็นไม่ดี ภาวะโลกร้อนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการปล้นสะดม

งูสายพันธุ์นี้เป็นเหยื่อของสัตว์นักล่าเช่นเหยี่ยวงูหนูสายพันธุ์ตะวันออกในอเมริกาเหนือกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบในพฤติกรรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แตกต่างกันระหว่างการกระจายของงูสายพันธุ์นี้ที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ออนตาริโอไปจนถึงเท็กซัส

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Rat snake
มีความแตกต่างจากสายพันธ์ุอื่น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลเสียต่อสัตว์ชนิดนี้และอาจเป็นผลมาจากการลดลงของประชากรในบางพื้นที่ประชากรงูสายพันธุ์นี้จากแถบทางตอนเหนือของพวกมันเช่นออนแทรีโอกำลังประสบกับการเปลี่ยนสถานะจำศีล

โดยทั่วไปประชากรในภูมิภาคเหล่านี้จะออกจากโหมดไฮเบอร์เนตในช่วงปลายเดือนเมษายน อย่างไรก็ตามความแปรปรวนของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้งูสายพันธุ์นี้โผล่ออกมาในวันที่มีแดดอบอุ่นในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

บทความโดย https://www.ufa877.com/

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?