Nudibranch 2

Nudibranch 2 จากในคราวที่แล้วนั้นเราได้มีการบอกเล่าเรื่องราวของทากทะเลกันไปแล้วในบ้างส่วน วันนี้เราจึงจะกลับมาต่อกันกับเรื่องของเจ้าทากทะเลกัน ในคราวที่แล้วนั้นเราได้มีการบอกเล่าเรื่องราวของทากทะเลใน เรื่องของการอยู่อาศัย

วงจรชีวิตของพวกมัน ถ้าหากท่านใดที่ยังไม่ได้ไปอ่านในตอนที่แล้วก็สามารถอ่านได้ที่ คลิก การอยู่อาศัยและวงจรชีวิตทากทะเล วันนี้เราก็ได้เตรียมเรื่องของทากทะเลมาฝากกันแล้ว

ถ้าหากผิดพลาดตรงไหน เหมือนเดิมนะครับต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วย เอาหละไปชมกันเลย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Nudibranch 2

Nudibranch 2 ชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งหรือทากทะเลที่มีสีสันสวยงามและมีความน่าสนใจมาก

การป้องกันตัวตามธรรมชาติของทากทะเล

ในช่วงวิวัฒนาการของพวกเขา ทากทะเล ได้สูญเสียบางอย่างไป ในขณะที่พัฒนากลไกการป้องกันทางเลือก สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีวิวัฒนาการทางกายวิภาคภายนอก โดยมีพื้นผิวและสีที่เลียนแบบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่รอบๆ (มักจะเป็นเหยื่อฟองน้ำหรือปะการังอ่อนก็ได้) เพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์นักล่า และสัตว์อื่นๆ

ตามที่เห็นได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโครโมโซมมีรูปแบบสีที่สว่างและตัดกันอย่างเข้มข้น ซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อม ทากทะเลเป็นตัวอย่างที่อ้างถึงบ่อยที่สุดของการแยกตัวของสัตว์ในระบบนิเวศทางทะเล แต่หลักฐานนี้ได้รับการโต้แย้งอีกด้วย

ส่วนใหญ่เป็นเพราะมีตัวอย่างการเลียนแบบเพียงไม่กี่ตัวอย่างในสปีชีส์หลายชนิดออกหากินเวลากลางคืนหรือเป็นความลับและมีสีสดใสที่สีแดง จุดสิ้นสุดของสเปกตรัมจะถูกลดทอนลงอย่างรวดเร็วอีกต่างหาก ตามหน้าที่ของความลึกของน้ำ ตัวอย่างเช่นสัตว์ในอีกหลายๆชนิด ทากทะเล

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Nudibranch 2

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

ซึ่งเป็นหนึ่งในทากทะเลเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดได้รับการปกป้องทางเคมีอย่างมากและมีสีแดงและขาวที่ยอดเยี่ยมดีมากในกลางคืนและไม่มีการเลียนแบบ และการศึกษาสัตว์อื่นๆ ทากทะเล ได้ข้อสรุปว่าพวกมันมีสีเหมือนกันเช่น ทากในวงศ์ Phylidiidae จากแนวปะการังอินโด – แปซิฟิก 

ทากทะเล ที่กิน hydrozoids สามารถเก็บ สารอาหาร ของ hydrozoids ไว้ที่ผนังลำตัวด้านหลังซึ่งก็คือ ซีรีตา ไส้เดือนฝอยที่ถูกดูดเหล่านี้เรียกว่า kleptocnidae เดินไปตามทางเดินอาหารโดยไม่ทำอันตรายต่อไส้เดือนฝอย เมื่อเข้าไปในอวัยวะมากขึ้นเซลล์จะถูกดูดซึมโดยการยื่นออกของลำไส้

และนำไปยังตำแหน่งเฉพาะบนร่างกายหลังของสิ่งมีชีวิต อย่างทากทะเล สามารถป้องกันตนเองจาก hydrozoids และ nematocysts ได้ ยังไม่ทราบกลไกที่เฉพาะเจาะจง แต่เซลล์พิเศษที่มีแวคิวโอลขนาดใหญ่อาจมีความสำคัญ ในระดับดียวกันดับนกเปลือยบางชนิดสามารถนำเซลล์พืช (สาหร่ายที่มีชีวิตจากปะการังอ่อน)

และนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นอาหารให้กับตัวเองได้ กลุ่มทากทะเล sacoglossan หรือ ทากดูด (ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแปลยังไงดี ฮาๆ ) ที่เกี่ยวข้องกินสาหร่ายและเก็บไว้เพียงคลอโรพลาสต์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า kleptoplasty

บทความโดย เสือมังกร

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?