ร็อตไวเลอร์

ร็อตไวเลอร์ นั้นเป็นพันธุ์ของสุนัขชนิดหนึ่งที่มีความน่ารักและพวกมันนั้นยังเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างแน่นอน พวกมันนั้นจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวของมันเองโดยของดีหรือจุดเด่นของมันนั้นพวกมันจะเป็นสุนัขที่มีความสุภาพและมีความสง่างามในตัวของมัน

พวกสุนัขพันธุ์นี้จะเป็นสุนัขที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและจะมีความน่าเกรงขามด้วยนะถ้าสังเกตุกันดูดีๆพวกมันจะชอบทำหน้าทำตาขรึมๆแต่ระวังกันไว้นะถ้าคนที่มันไม่รู้จักนั้นพวกมันจะขู่ทันทีหรืออาจจะโดนกัดก็เป็นได้นะ ส่วนในเรื่องของเสียหรือจุดด้อยนั้น

จะว่าด้วยเรื่องหน้าตัวของพวกมันจะมีความที่ดูเหมือนว่ามันนั้นเป็นสุนัขที่มีความดุร้ายอาจจะเป็นเพราะว่าสุนัขพันธุ์นี้นั้นเป็นสุนัขที่มีความหวงพื้นที่หรืออาณาเขตของตัวเองมากใครที่เป็นคนแปลกหน้าระวังกันไว้ดีๆนะอย่าเดินเข้าไปมั่วๆพวกอาจจะขู่หรือบางทีอาจโดนกัดก็เป็นได้นะ

แต่ในช่วงที่พวกมันนั้นยังเด็กอยู่พวกมันจะมีนิสัยที่จะชอบกัดและพวกมันจะโกรธง่าย มีความโมโหและมีความเป็นไปได้ที่พวกมันในช่วงวัยเด็กนั้นจะมีความก้าวร้าวโดยเฉพาะตัวเมียที่ไม่ได้ทำหมันหรือพวกที่มีอัณฑะที่ไม่สมบูรณ์นั้นจะก้าวร้าวมาก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ร็อตไวเลอร์
การฝึกสุนัขพันธ์ุนี้

ร็อตไวเลอร์ นั้นเป็นชื่อพันธุ์ของ สุนัข ชนิดที่ทุกคนนั้นต้องรู้จักและเคยเห็นกันผ่านตาบ้าง

ประวัติเรื่องราวความเป็นมา

การที่มีการค้นพบพวกมันในครั้งแรกนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานมากได้มีการค้นพบต้นตระกูลหรือบรรพบุรุษตั้งแต่ในยุคสมัยของโรมันโบราณซึ่งในช่วงนั้นพวกมันได้ถูกนำมาลี้ยงไว้ใช้ในการมาป้องกันคุ้มกันเสบียงอาหาร ในช่วงยุคนั้นมีสงครามในอาณาจักรโรมันพวกสุนัขพันธุ์ได้ถูกนำมาช่วยงานไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอาหาร

ป้องกันสัตว์ป่า ใช้ในการล่าสัตว์หรือต้อนสัตว์เพื่อเอามาเป็นอาหารให้กับพวกทหาร และยังมีการบอกเล่าไว้ด้วยว่าในช่วงปีค.ศ.54-68 มีการนำสุนัขพันธุ์นี้นั้นมาเลี้ยงเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเอาพวกมันมาทำหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกและยังดูเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามด้วย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ร็อตไวเลอร์
เหล่าร็อตไวเลอร์ในวุยเด็ก

ต่อมาในยุคของค.ศ.1907-1910 พวกเจ้าสุนัขพันธุ์นี้นั้นได้มีการนำมาเพาะพันธุ์และพัฒนาอย่างจริงๆจังๆที่ประเทศเยอรมัน และในช่วงปีที่ค.ศ.1920 ได้มีการจัดตั้งสมาคมของพวกมันที่ประเทศเยอรมันทางโซนตะวันตก ซึ่งสถานที่นี้นั้นจะเป็นสถานที่ในการพัฒนาสร้างมาตรฐานให้กับเจ้าสุนัขพันธุ์นี้

บทความโดย ฝากขั้นต่ำ100

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *